Naše firma Jan Podešva je pokračovatelem rodinné firmy, která byla založena jeho otcem v roce 1990. Současný majitel firmu převzal v roce 2000.

Zaměření firmy je od jejího založení stejné - klempířství. Díky zkušenostem a skvělým ohlasům které máme, jsme založili klemart.cz, abychom naše umění přenesli i na pole designu a dekorací. 


Historie klempířství

Historie klempířského řemesla je tisíciletá. V Čechách si stačí připomenout 15. století, kdy se na Novém Městě Pražském oddělili od tehdejších flašnéřů, kteří vytepávali z měděného, později mosazného plechu nádoby na potraviny, klempíři. Klomfíři nebo klempíři se nejprve řadili ke kovářům a kovotepcům, protože válcovaný plech ještě neexistoval a do potřebné síly jej bylo třeba vykovat nebo vytepat. Tolik k prvním krokům řemesla, které v Evropě zapustilo své kořeny už ve starém Římě.

ilustrace

Složení našich výrobků

přírodní měď (Cu), hliník (Al), titanzinek (TiZn), bez povrchové úpravy

Vlastnosti výrobků

ušlechtilé kovy v přírodním stavu reagují se vzduchem, vodou, dotykem člověka, příp. jinými vnějšími vlivy tak, že zejména mění povrchovou barvu, např. přírodní měď, hliník, titanzinek ztmavne, nebo na povrchu mědi vznikne tzv. měděnka (zelená vrstva), což je forma koroze v podobě uhličitanu mědi

Upozornění k manipulaci

s výrobkem je nutné zacházet v souladu se zásadami, zejména při manipulaci, nebo uložení v blízkosti malých dětí, výrobek obsahuje ostré hrany a hroty, neobsahuje žádné skryté části, které se manipulací otevřou

Návod použití

výrobek je vhodný k dekoraci interiéru i exteriéru, (barevnou) změnu výrobku, lze oddálit umístěním výrobku v suchém interiéru s vyloučení kontaktu s vodou, např. při úklidu